Thursday, October 24, 2013

Cara Tipu Mencari Jawapan Persamaan Linear SPM / PMR Matematik Kertas 1

Contoh 1.     Diberi 10 - 3(2 - w ) = 9w - 2 , hitungkan nilai w.

                    A   1                B 1/4             C 1/3                D 2/5

                  Cara Tipu: Guna kalkulator . Kira bahagian 
                                     Kiri Persamaan kemudian, 
                                     kira bahagian Kanan Persamaan .
                                     Tukar huruf w dengan mana-mana pilihan
                                     jawapan yang kamu fikirkan betul.
                                     Jika kamu fikir jawapannya adalah
                                     C iaitu 1/3 ,
                                     maka cara tipu adalah.....
                
                                      10 - 3( 2 - 1/3 )              9( 1/3 ) - 2
                                                       =  7           =   1
                                     ( Jawapan ini SALAH sebab
                                       jawapannya tak sama )
                     
                                      * Cuba dengan jawapan A iaitu 1. Maka,
                                         kamu akan kira ........

                                          10 - 3 ( 2 - 1 )                 9 ( 1 ) - 2

                                       =  7                                 =  7
                                      ( Jawapan ini BETUL sebab
                                         jawapannya  sama )


 

                                     

Arah Anak Panah Di Garis Nombor untuk Ketaksamaan Linear

Jika x lebih BESAR dari 5, anak panahnya menunjukkan ke kanan pada garis nombor digit 5

Cara nak ingat :


                                             k                                    r
                                    BES  a  R                              B i G
                                             n                                    g
                                             a                                    h
                                             n                                    t

Jika x lebih KECIL dari 5, anak panahnya menunjukkan ke kiri pada garis nombor digit 5


Cara nak ingat :

                                          k
                                  KEC  i  L                                S M A L L
                                           r                                              e
                                           i                                               f
                                                                                           t

Sunday, October 4, 2009

Cara Mencari Titik Tengah Bagi Dua Koordinat ( Kaedah Garis Nombor )

Soalan 1. Cari titik tengah bagi koordinat A(2,3) dan B(4,5)

Cara Penyelesaian.
Nilai bagi x untuk dua koordinat tersebut adalah A( 2 , ) dan B ( 4 , )Nilai bagi y untuk dua koordinat tersebut adalah A( ,3) dan B ( ,5)

Jawapan: Titik tengah bagi koordinat A(2,3) dan B(4,5) adalah (3,4 )Saturday, April 4, 2009

Segitiga Kaki Sama ( Isoceles Triangle )


Segitiga Kaki Sama ( Isoceles Triangle ) saiz sudut di kasut akan sama. Sudut di kelengkang tak sama dengan di kasut.

Friday, February 13, 2009

Cara ingat Even itu genap, Odd itu ganjil !

Klu untuk menginat Even dan Odd !!!!!!!!!!! Genap atau ganjil ?

E v e n ada 4 huruf ( 4 adalah nombor genar )

1 2 3 4

Maka , ia bererti genap

O d d ada 3 huruf ( 3 adalah nombor ganjil )

1 2 3

Maka, ia bererti ganjil